Giới thiệu

Khoa Dược – Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương Mại Hà Nội được phép của Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu đào tạo Cao đẳng Dược chính quy, bên cạnh đó nhà trường xây dựng chương trình đào tạo hệ Liên thông Cao đẳng Dược từ Trung cấp Dược v%